World of Warcraft

World of Warcraft

World of Warcraft, ofta förkortat WoW, är ett av de allra populäraste datorspelen. Spelet är i form av ett MMORPG utvecklat av Blizzard Entertainment för operativsystemen Mac OS X och Microsoft Windows. Detta är det fjärde spel som släppts inom universumet Warcarft. I september år 2001 tillkännagavs det av Blizzard och det släpptes under år 2004. Genom åren har spelet genomgått stora förändringar och många tillägg, så kallade expansioner, har kommit till. Nya klasser, raser, vapen och områden har tillkommit genom dessa och spelkaraktärernas nivå, eller level, har höjts rejält. Spelets handlingar utspelar sig i fyra olika fiktiva världar vid namn Azeroth, Outlands, Draenor och Argus.

Mellan år 2008-2010 hade spelet strax under 12 miljoner betalande spelare och World of Warcraft var då det mest spelade och abonnerade MMORPG-spelet i världen. I april 2008 beräknades spelet ha en marknadsandel på hela 62 % inom just MMORPG-genren. Spelarnas sammanlagda nerlagda tid har sedan lanseringen gått upp till 5,93 miljoner år.

De karaktärer spelaren spelar tillhör två olika sidor i en stor konflikt. Dessa sidor kallas The Alliance och The Horde. Det finns i dagsläget sex valbara och spelbara raser på varje sida, samt en ras som delas av båda sidorna. Alla dessa raser har egna bakgrunder och varje ras har också en historisk anledning till varför de tillhör just den aktuella sidan. Totalt finns elva klasser på båda sidor men alla kombinationer av klass och ras är inte valbara. Klassen styr överlag vilken roll spelarens karaktär kommer att ha under spelets gång. Detta eftersom alla klasser har olika färdigheter.kale